Spreektekst minister Schultz voor ‘welkomstwoord’ werkbezoek Sachsen (Kornhaus), met Koning en Koningin

Speech is in het Engels uitgesproken

“Ook Duitsland kiest inmiddels voor een aanpak waarbij de rivieren meer ruimte krijgen. Ik geloof in die aanpak. Het heeft ons land veiliger en mooier gemaakt. Ik ben trots op de kennis die onze bedrijven, instellingen en overheden hebben opgebouwd.
En ik weet dat ze die kennis graag met u willen delen. Internationale samenwerking maakt ons beiden sterker.” Dat zei de minister op 10 februari 2017 bij een staatsbezoek met Koning en Koningin aan Duitsland.

 

Uwe Majesteiten, Herr Minister President Dr Haseloff, Frau Umweltministerin Dalbert, Herr Bürgemeister Kuras, meine Damen und Herren,

Wat een prachtige ontvangst hier in het Kornhaus, aan de oevers van de Elbe!
Een rivier die vaak vredig stroomt, maar soms woest ontwaakt. Ze daagt ons net als andere grote rivieren regelmatig uit - bestuurders, waterexperts, omwonenden.
Maar rivieren inspireren ook.

Graag citeer ik daarom een paar regels Goethe.
“Das Wasser ist ein freundliches Element
für den, der damit bekannt ist und es zu
behandeln weiss.”

Goethe schreef dit tweehonderd jaar geleden. Maar ze zijn eeuwig actueel.  
Het citaat roept wellicht een aha-erlebniss op bij u.
Majesteit, u heeft het citaat uitgesproken bij uw bezoek in 2008 aan Hitzacker. De geboorteplaats van uw vader, Prins Claus.
Hij heeft u de belangstelling voor het water meegegeven.
U bent er verder mee gegaan: we kennen uw inzet in het internationaal watermanagement.

En zo gaat het in onze landen eeuwenlang: generatie op generatie wordt belangstelling voor het water en kennis van het water doorgegeven.
En niet alleen doorgegeven, maar ook opgeschud, vernieuwd, verrijkt, steeds opnieuw.
Ook vandaag de dag is dat hard nodig. Daarom zijn we hier!

We kennen onze geschiedenis, de jaartallen die we verbinden aan overstromingen.
Nederland 1953: de nationale ramp.
1993 en 1995: de overstromingen van onze rivieren.
Duitsland 1962, toen delen van de kust overstroomde.
En de grote overstromingen in 2002 en 2013.

Ingrijpende gebeurtenissen die ons de ogen openden voor een nieuwe aanpak.
-    Niet alleen bouwen tegen het water.
-    Maar ook met het water.
-    Het water gecontroleerd de ruimte geven.
-    Gebieden aanwijzen als retentiegebieden.
-    Steden slimmer inrichten om het water op te vangen.

Nederland heeft inmiddels vijftien jaar ervaring met deze aanpak.
We hebben dijken verlegd, rivieren verdiept en verbreed, en boerderijen op terpen gebouwd.  
De resultaten worden nu zichtbaar. Het land is veranderd.
Niet alleen veiliger, maar ook mooier.

We zien ook Duitsland veranderen.
Sinds de grote overstromingen in 2013 kiest uw land voor een andere aanpak om de veiligheid van de inwoners te verbeteren.
Meer nadruk op preventie en lange termijnplanning.
Ik geloof in die aanpak.
Ik ben trots op de kennis die onze bedrijven, instellingen en overheden hebben opgebouwd.
En ik weet dat ze die kennis graag met u willen delen. Internationale samenwerking maakt ons beiden sterker.

Water verbindt ons.
Dat zien we hier, aan de Elbe, maar ook als we de Elbe honderden kilometers verder naar het noordwesten volgen.
We komen terecht in Hitzacker. Ik noemde het al eerder. De geboorteplaats van Prins Claus.
Drie jaar geleden onthulde daar uw moeder – Prinses Beatrix - de Prinz-Claus-Promenade. Een nieuw onderdeel van de hoogwaterbescherming.
Zijn naam is voor altijd verbonden aan de Elbe.
Dat getuigt niet alleen van respect voor een mooi mens.
Het geeft niet alleen de vriendschap weer tussen onze landen.
Maar het spoort ook aan om die gemeenschappelijke strijd tegen het water levend te houden en nieuwe kennis steeds aan elkaar door te geven. Ook vandaag!

Dank voor uw aandacht.