Albanese escorts brengen Albanese vreemdelingen terug naar Albanië

Vandaag zijn met een overheidsvlucht 51  Albanese vreemdelingen uitgezet naar hun land van herkomst. Naast de 21  Albanese vreemdelingen uit Nederland zaten er ook Albanese vreemdelingen uit België en Luxemburg op de vlucht. Het bijzondere aan de vlucht was dat de overdracht van de vreemdelingen al in Brussel plaatsvond. Albanese escorts hebben de vreemdelingen vervolgens naar Albanië gebracht.

In 2016 hebben ruim 1800 Albanezen Nederland aantoonbaar verlaten. Daarnaast zijn bijna 1300 Albanezen op eigen gelegenheid vertrokken. Deze vreemdelingen zijn zowel zelfstandig als gedwongen vertrokken. Het gaat niet alleen om afgewezen asielzoekers maar ook om bijvoorbeeld mensen die illegaal in Nederland verblijven.

In 2016 kwamen er ongeveer 1650 Albanezen naar Nederland om een asielaanvraag te doen. In de eerste maanden van 2016 ging het om ruim 200 asielaanvragen per maand. Sinds september gaat het om minder dan 100 asielaanvragen.

Veel van deze Albanezen komen naar West-Europa op zoek naar betere economische perspectieven. Hun asielaanvraag is echter kansloos omdat Albanië net als de andere landen in de Westelijke Balkan op de lijst met veilige landen van herkomst staat. Dit betekent dat de asielaanvraag versneld en met voorrang wordt afgehandeld. Ook krijgen de vreemdelingen een inreisverbod voor Nederland en de rest van de Europese Unie voor een periode van twee jaar.

Nederland heeft veel waardering voor de uitstekende samenwerking op het gebied van migratie en terugkeer. Vorig jaar spraken Nederland en Albanië al af dat uitzettingen voortaan ook groepsgewijs – en niet alleen met lijnvluchten - konden plaats vinden.