Beantwoording Kamervragen over oprichting internationaal fonds voor abortussen

Antwoorden van minister Ploumen (BZ) op de vragen gesteld door de leden Voordewind (ChristenUnie) en Dijkgraaf (SGP) over de oprichting van een internationaal fonds voor abortussen.