Beantwoording Kamervragen over voortgangsrapportage vastgoed Defensie

Antwoorden van minister Hennis-Plasschaert (Def) op de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie over de voortgangsrapportage vastgoed Defensie najaar 2016. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.