Besluit op wob-verzoek inzake brief minister-president aan gouverneur Californie over Singh

De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 7 februari 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de brief van de minister-president aan de gouverneur in Californië over dhr Singh.