Besluit op wob-verzoek inzake diploma erkenning door niet-bekostigde instellingen

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 6 februari 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit besluit betreft diploma erkenning door niet-bekostigde instellingen.