Besluit Wob-verzoek over strategisch partnerschap tussen Buitenlandse Zaken en Unilever

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 6 februari 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over het strategisch partnerschap tussen Buitenlandse Zaken en Unilever.