Rapportage 'Voortgang Betuweroute'

De voortgangsrapportage geeft een overzicht van het gebruik van de grensovergangen voor goederenvervoer tussen Nederland en Duitsland op de Betuweroute in 2014-2016. Ook gaat de rapportage kort in op de voortgang van enkele andere zaken rond de Betuwelijn.