Cliëntondersteuning ‘in brede zin’

Eenvoud, transparantie voor klant en medewerker en eenvoudige logica moeten het streven zijn in het bieden van cliëntondersteuning, maar is niet met een pennenstreek te realiseren. Realistischer is het om een fasering aan te brengen in de verbeterslag die op alle onderdelen nodig en mogelijk is.