Depressiedeal

Deal met 19 partijen om het aantal mensen met depressie fors terug te dringen. Alle partijen werken mee aan een meerjarenprogramma depressiepreventie dat minimaal 5 jaar zal lopen. Doelstelling is een forse afname van mensen met depressie in 2030 met 30 procent.