Kamerbrief om toestemming voor een technische briefing over het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken om toestemming voor een technische briefing over het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017.