Monitoren van de effecten van de publiekscampagne depressie

Het effect van de campagne is gemeten in relatie tot de instroom van patiënten met psychische problemen in de huisartspraktijk.