Pilot oriënterende bedrijfsbezoeken voor jongeren

Zes instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) starten met een pilot ‘oriënterende berdrijfsbezoeken’ waarin leerlingen langs gaan bij bedrijven die mogelijk een stageplek voor hen hebben.  Dit kan behulpzaam zijn voor   jongeren voor wie het niet eenvoudig is een goede stageplek te vinden. Het project is onderdeel van de Aanpak Jeugdwerkloosheid en een initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs.

Stagematch

Vooral jongeren met een migratieachtergrond hebben soms te maken met negatieve beeldvorming. Bedrijfsbezoeken kunnen helpen om tot een goede match te komen tussen de jongere en werkgever. Kennismaking op de werkvloer, persoonlijk contact en een goede  voorbereiding vanuit school helpen deze jongeren en de bedrijven om over de negatieve beeldvorming heen te stappen.
 
‘Een stage is vaak de eerste kennismaking met de arbeidsmarkt en cruciaal voor het vinden van een baan na de studie. Alle jongeren verdienen de kans op een goede start. Daarom is het goed als bedrijven zich open stellen voor de kennismaking met alle jongeren en daarmee talent niet onbenut laten’, aldus minister Bussemaker (Onderwijs).
 
Met de pilot zullen zo’n 500 jongeren vanuit het Friesland College , ROC Midden Nederland (Utrecht en Amersfoort), ROC A12, ROC Twente en ROC Leijgraaf dit jaar langs gaan bij bedrijven. Als deze proef een succes is, kunnen meer scholen hieraan meedoen.