Rapport Oberon Inventarisatie en analyse bestuursafspraken VVE G37

In het rapport heeft Oberon in opdracht van het Ministerie van OCW de realisatie van de bestuursafspraken “Effectief benutten van VVE en extra leertijd voor jonge kinderen” geïnventariseerd en geanalyseerd.