Rapport 'Toetsing realisatiecijfers vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor aan de risicoplafonds Basisnet over de periode 1-4-2015-31-03-2016'

De rapportage bevat de resultaten van de toetsing van de realisatiecijfers vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor aan de risicoplafonds Basisnet over de periode 1 april 2015 tot en met 31 maart 2016. Het behandelt daarbij de omleidingsroutes van de Betuweroute voor het project '3e spoor'.