Rapport 'Toetsing realisatiecijfers vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor aan de risicoplafonds Basisnet over de periode 1-7-2015-30-6-2016'

De rapportage bevat de resultaten van de toetsing van de realisatiecijfers vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor aan de risicoplafonds Basisnet over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016. Het behandelt daarbij de omleidingsroutes van de Betuweroute voor het project '3e spoor'.