Speech van minister Schippers bij het Goed Geld Gala van de Vriendenloterij

Speech van minister Schippers bij het Goed Geld Gala van de Vriendenloterij, op 15 februari 2017 in de Beurs van Berlage, Amsterdam

Beste mensen,

Er zijn heel veel redenen om trots te zijn op Nederland. En één van die redenen is dat zo enorm veel Nederlanders zich met hart en ziel inzetten voor onze samenleving. Voor hun sportclub, hun vereniging, voor de speeltuin in de buurt. Voor een patiëntenfonds, een kinderfonds, voor culturele instellingen. Fantastisch!

Al die mensen bij elkaar, al die organisaties bij elkaar vormen het hart van onze samenleving. Een hart dat klopt en daarmee een heel lichaam van zuurstof voorziet. Zo belangrijk zijn al deze mensen en al deze organisaties voor de vitaliteit van ons land. Voor de samenhang in ons land. Voor de gezelligheid in ons land.

Dat mensen van verschillende leeftijden, met verschillend opleidingsniveau, mensen met en zonder beperking, met verschillende achtergrond elkaar ontmoeten. Samen sporten, samen de buurt opknappen. Samen leren en spelen. Dat maakt ons een sámenleving. Dat maakt het verschil tussen een stukje grond aan de Noordzee met 17 miljoen individuen die het zelf maar moeten uitzoeken en ons land, waarin we omzien naar elkaar. Waar we voor elkaar zorgen als het even tegenzit. En met elkaar een feestje vieren als daar aanleiding voor is. Waar we zorgen dat niemand door het ijs zakt. En iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft. Waar we zorgen dat kinderen zich kunnen ontplooien en hun dromen kunnen najagen.

Dat kan de overheid niet alleen. Daarvoor is iedereen in Nederland nodig.

En daarom, beste mensen, ben ik ook zo blij met de 3,5 miljoen Nederlanders die via de goede doelen loterijen samen zorgen dat er elke dag ruim één miljoen euro naar 224 goede doelen en 3300 clubs en verenigingen gaat.

Al die Nederlanders die hieraan bijdragen maken daarmee het hart van onze samenleving sterker. Ons systeem van maatschappelijke loterijen is uniek. De maatschappelijke afdracht is bijzonder en maakt dat het om veel meer gaat dan een loterij.

Het mooie aan de VriendenLoterij is dat mensen zelf kunnen kiezen naar welk goede doel hun bijdrage gaat. Deelnemers kunnen zich met dat doel verbinden en daarmee hun speciale betrokkenheid tonen. Ook uniek is dat bij de besteding van de opbrengst verschillende goede doelen met elkaar worden verbonden.

Jantje Beton werkt daardoor samen met het Fonds verstandelijk gehandicapten aan dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking – zij kunnen helpen bij het onderhoud van speeltuinen.

De Hersenstichting Nederland werkt samen met de Edwin van der Sar Foundation.

Zij konden met uw bijdrage aan de slag met het project Meet me at the gym – een sportprogramma voor mensen met hersenletsel. Het Jeugdsportfonds en het Nationaal Fonds Kinderhulp – dankzij de Vriendenloterij kunnen duizenden kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hun zwemdiploma halen.

Al die dwarsverbanden en kruisbestuivingen – juist die maken dat je met je Vriendenlot zeker weet dat je bijdraagt aan het hart van de samenleving.

Tot slot, ik mag vandaag namens de Vriendenloterij een cheque uitreiken aan 1 van de goede doelen voor komend jaar. Ik mocht zelf kiezen welke van de cheques ik wilde uitreiken en dat was best lastig. Alle goede doelen zijn enorm belangrijk. Ik heb gekozen voor de Eenmalige schenking van € 200.000 aan Hulphond Nederland.  Hiermee kunnen 5 therapiehonden en 5 individuele hulphonden worden opgeleid. En daarmee worden 645 mensen geholpen.

Nu denkt u misschien wat veel, maar therapiehonden worden ingezet in groepen, en ook in klassen, bijvoorbeeld om pesten tegen te gaan. Ik heb dit goede doel gekozen omdat ik de samenwerking tussen mens en dier indrukwekkend vind. Zij worden een duo en kunnen samen ongelooflijk veel. Het geeft vrijheid en veiligheid aan mensen die daar terecht naar verlangen. En daar bovenop een onbetaalbare vriendschap.

Ik heb zelf een pup en weet uit ervaring hoe lastig het is om een hond te trainen. Die van mij gaat nu eindelijk zitten als ik het lief vraag. En dan is het bijna onvoorstelbaar waar de honden van Hulphond Nederland toe in staat zijn. Al 30 jaar traint Hulphond Nederland deze geweldige dieren om mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking weer mee te laten doen in de samenleving. Mensen met epilepsie, kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Of met ernstige gedragsproblemen. Veteranen met een post-traumatische stressstoornis. Een hulphond doorbreekt het isolement, de eenzaamheid. Geeft mensen weer perspectief.

Beste mensen,

De wachtlijsten voor een hulphond zijn lang. Daarom wil ik namens het ministerie van VWS nog iets toevoegen aan de cheque van de Vriendenloterij. Namelijk eenzelfde bedrag. Zodat nog meer honden kunnen worden opgeleid en nog meer mensen dankzij deze geweldige dieren geholpen kunnen worden.

Ik wil graag de directeur van Hulphond Nederland, Rudolph Strickwold, naar voren vragen.