Memorie van toelichting bij wetsvoorstel over risicovluchten

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot Wijziging van de Luchtvaartwet. Het wetsvoorstel houdt verband met de aanwijzing van luchtvaartterreinen voor de landing van vluchten met een sterk verhoogd risico op drugssmokkel.