Memorie van toelichting wetsvoorstel tot wijziging Luchtvaartwet in verband met risicovluchten zoals naar RvS

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot Wijziging van de Luchtvaartwet. Het wetsvoorstel houdt verband met de aanwijzing van luchtvaartterreinen voor de landing van vluchten met een sterk verhoogd risico op drugssmokkel. Dit is de versie die de Raad van State heeft ontvangen/