Kabinet: hongersnood in Hoorn van Afrika voorkomen

Het kabinet gaat hulp bieden aan de hongerende bevolking in de Hoorn van Afrika. De huidige droogte, die grotendeels wordt veroorzaakt door El Niño, bedreigt onder meer 50.000 kinderen met een acute hongerdood. Alleen al in Somalië is sprake van een voedseltekort voor meer dan 6 miljoen mensen. Minister Ploumen: ‘Zonder de directe inzet van noodhulp voltrekt zich daar binnenkort een humanitaire ramp. Die moeten we voorkomen en dat kan alleen door nu tot actie over te gaan.’ Volgens de VN is alleen al voor Somalië meer dan 900 miljoen dollar nodig om een ‘verwoestende hongersnood’ te voorkomen.

Behalve in Somalië is de situatie ook in delen van Ethiopië en Kenia alarmerend. Daarnaast zijn Eritrea, Djibouti, Soedan en Zuid-Soedan getroffen. Door droogte zijn oogsten verdord en watervoorzieningen zo goed als uitgeput, met fatale gevolgen voor bevolking en vee. Dit ondanks de inzet van overheden en hulporganisaties om de mensen weerbaarder te maken. Zo is in meerdere regio’s van Ethiopië door het Productive Safety Net Programme de afgelopen jaren voor 8 miljoen mensen voedselzekerheid gerealiseerd. Dit in tegenstelling tot Somalië waar, door het ontbreken van een effectieve overheid, de situatie bijna overal zeer ernstig is.

Hulporganisaties maken een vergelijking met 2011 toen ruim 250.000 mensen in de Hoorn omkwamen. Reden voor het kabinet om een bedrag van € 3.8 miljoen vrij te maken, waarvan
€ 3 miljoen voor Somalië en € 0,8 miljoen voor Kenia. ‘Hiermee kunnen de Nederlandse organisaties van de Dutch Relief Alliance en het Rode Kruis extra water en voedsel aanvoeren en zelfredzaamheid versterken. Het moge duidelijk zijn dat naast Nederland ook andere landen een serieuze inspanning doen om het leven van vele mensen te redden’, aldus Ploumen.

Het kabinet heeft de afgelopen tijd al meerdere malen ondersteuning gegeven aan de bevolking van landen die door El Niño worden getroffen. Door opwarming van het oceaanwater nemen daar de passaatwinden langs de evenaar af, met als gevolg stijging van temperaturen en vermindering van regenval. Met het oog daarop investeert Nederland in programma’s die de bevolking op langere termijn weerbaarder moeten maken tegen droogtes. Daarbij ligt de nadruk op samenwerking met lokale gemeenschappen en overheden om duurzaam watergebruik te bevorderen, zelfredzaamheid van boeren en veehouders te versterken, evenals de capaciteit van lokale gezondheidswerkers om ondervoeding tijdig te behandelen.

Meer informatie over eerdere hulp van het kabinet: