Aanbiedingsbrief bij 9e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt de 29e voortgangsrapportage (VGR29) over het programma Ruimte voor de Rivier naar de Tweede Kamer. De voortgangsrapportage de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016.