Assurancerapport Audit verwerking gegevens UWV Polisadministratie

Een assuranceopdracht gericht op het verkrijgen van redelijke mate van zekerheid over de opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, die verband houden met de voorwaarden waaronder afnemer de gegevens van UWV mag ontvangen en gebruiken. Naar het oordeel van de ADR zijn de interne beheersingsmaatregelen op afdoende wijze opgezet en werkten de getoetste interne beheersingsmaatregelen effectief.