Auditrapport 2016 Dienst Justitiële Inrichtingen

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2016 van Dienst Justitiële Inrichtingen. En de managementreactie bij het rapport.