Beantwoording Kamervragen over bericht bericht “Plasterk: laat links gecombineerde fractie vormen met Klaver als voorman”

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Taverne (VVD) over het bericht “Plasterk: laat links gecombineerde fractie vormen met Klaver als voorman”.