Beantwoording Kamervragen over Commissiemededeling Bouwen aan een Europese dataeconomie

Minister Kamp (EZ) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op Kamervragen van de leden van de PvdA-fractie naar aanleiding van de mededeling van de Europese Commissie getiteld 'Bouwen aan een Europese dataeconomie.'