Beantwoording Kamervragen over de positie van de Ahmadiyya gemeenschap in Algerije

Minister Koenders (BZ) beantwoordt Kamervragen van het lid Van Bommel over de positie van de Ahmadiyya gemeenschap in Algerije.