Beantwoording Kamervragen over onduidelijke totstandkoming prijzen voor drinkwater


Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van het Kamerlid Geurts (CDA) over onduidelijke totstandkoming prijzen voor drinkwater.