Besluit na Wob-verzoek om informatie over de parallelimport van auto's in 2016

Het ministerie van Financiën heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd om informatie openbaar te maken over de parallelimport van auto's in 2016.