Besluit op Wob-verzoek over verspreiding van hormonen in de menselijke voedselketen

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 30 maart 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over verspreiding van hormonen in de menselijke voedselketen. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.