Besluit Wob-verzoek monitoring gerechtelijke procedure Rwanda

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 30 maart 2017 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over de monitoring van de gerechtelijke procedure Rwanda.