Bestuurskosten ministerie van Financiën januari 2017.

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periodes zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Financiën.