Bijlage 2: Verslag AFM

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede en de Eerste Kamer de verslagen voor de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de zelfstandige bestuursorganen DNB en de AFM. De verslagen hebben betrekking op de periode 2010 tot en met 2015.