Brief over fiscale moties en toezeggingen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de fiscale moties en toezeggingen.