De stembus voorbij: een onderzoek naar het effect van een gemeentelijke campagne op de lokale opkomst bij de herindelingsverkiezing in Meierijstad

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tilburg University een onderzoek gedaan naar het effect van een gemeentelijke verkiezingscampagne op de hoogte van de opkomst. Het gaat om een verkiezingscampagne van de herindelingsgemeente Meierijstad. Naast het meten van het effect van de gemeentelijke campagne (en onderdelen daarvan) is in het onderzoek extra aandacht geweest voor de jonge first time voters, inwoners voor wie de gemeenteraadsverkiezing van Meierijstad de eerste verkiezing was waarbij ze de stemgerechtigde leeftijd bereikten.