Inventarisatie Oggz-aanpak bij een tiental centrumgemeenten