Jaarverslag 2016 College voor Toetsen en Examens

Het jaarverslag van het College voor Toetsen en Examens bevat het gevoerde beleid van het jaar 2016.