Kamerbrief over Voortgang aanpak administratieve lasten in de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over het ontstaan van vermijdbare administratieve lasten en de daarmee gepaard gaande knelpunten.