Totstandkoming rapportage grote ICT-projecten 2016 van het ministerie van Economische Zaken

De Auditdienst Rijk (ADR) is belast met het onderzoek naar het proces van het tot stand komen van de rapportage grote ICT-projecten bij de ministeries. Dit rapport gaat over de rapportage van het ministerie van Economische Zaken.