Verslag 2e tussentijdse bijeenkomst Breed Handelsberaad 30 maart 2017

Verslag van de 2e tussentijdse bijeenkomst van het Breed Handelsberaad. Deze bijeenkomst ging over geschillenbeslechting in het duurzaamheidshoofdstuk in handelsakkoorden.