Wob besluit 30 maart 2017 inzake asielzoekers die naar Nederland zijn doorgereisd nadat zij eerder in Duitsland werden geregistreerd

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 30 maart 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit heeft betrekking op de overdracht van asielzoekers tussen Nederland en Duitsland.