Aanbieding memorie van antwoord wetsvoorstel grondgebonden melkveehouderij en wetsvoorstel fosfaatrechtenstelsel

Staatssecretaris Van Dam (EZ) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over de wetsvoorstellen grondgebonden melkveehouderij en invoering stelsel van fosfaatrechten.