Beantwoording Kamervragen over indirecte bijdrage aan Bridge International Academies

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van Bommel en Van Dijk (beiden SP) over de indirecte bijdrage aan Bridge International Academies.