Beantwoording Kamervragen over pachtprijzen bij geliberaliseerde pacht

Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over de pachtprijzen bij geliberaliseerde pacht.