Beantwoording Kamervragen over windenergie op zee en netwerken op zee

Minister Kamp (EZ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Rog en Mulder (beiden CDA) over windenergie op zee en netwerken op zee. De vragen gaan over het bericht 'Noordzee wordt elektriciteits-snelweg met nieuw eiland als knooppunt'.