Beantwoording vragen Eerste Kamer over de evaluatie van de algemene zorgplicht van financiële dienstverleners

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Eerste Kamer antwoorden op vragen over de evaluatie van de algemene zorgplicht van financiële dienstverleners.