Benoeming directeur-generaal Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Drs. G.J. (Gert-Jan) Buitendijk wordt directeur-generaal Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 mei 2017.

Gert-Jan Buitendijk vervult sinds april 2016 de positie van directeur-generaal Bestuur en Wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, directeur Openbaar Bestuur en Democratie en directeur Financieel-Economische Zaken bij hetzelfde ministerie.

Buitendijk werkte eerder hij bij het ministerie van Financiën bij de projectdirectie Administratieve Lasten, de directie Financiën Publiekrechtelijke Lichamen en de Inspectie der Rijksfinanciën. Hij was daarnaast van 1998 tot eind 2006 loco-burgemeester en wethouder in de Zuid-Hollandse gemeente Strijen. Hij studeerde politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.