Benoeming waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Drenthe

De heer J.J. van Aartsen (Jozias) wordt waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen. De waarneming gaat in op 19 april 2017.

De heer Van Aartsen (69 jaar) is lid van de VVD en was tot 1 maart 2017 burgemeester van
Den Haag.

De heer Van Aartsen volgt de heer J. Tichelaar (PvdA) op. Om de continuïteit van het provinciaal bestuur te waarborgen is de heer Van Aartsen benoemd tot waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Drenthe tot dat er een nieuwe commissaris is benoemd. Over deze voordracht heeft de minister overlegd met een delegatie uit de Provinciale Staten van Drenthe, die daar graag mee instemmen.