Bevindingen onderzoek naar de totstandkoming van de rapportage grote ICT-projecten 2016 Defensie

Rapport van de Auditdienst Rijk over de bevindingen in het onderzoek naar de totstandkoming van de rapportage over grote ICT-projecten 2016 van het ministerie van Defensie.