Ecorys rapport ontwikkeling leenrechtvergoeding

Onderzoek naar de ontwikkeling van de afdracht van leenrecht-vergoedingen (2006-2015). Dit is het eindrapport.