Memorie van antwoord wetsvoorstel grondgebonden melkveehouderij en wetsvoorstel fosfaatrechtenstelsel

Staatssecretaris Van Dam (EZ) reageert op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer over de wetsvoorstellen grondgebonden melkveehouderij en invoering stelsel van fosfaatrechten.